Деректерді жүктеу...
ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ТІЗІМІ
Анықтама
Деректерді жүктеу...
Осы бөлімҚазақстанРеспубликасыҮкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысымен бекітілгенЖекешелендіруобъектілерінсатуқағидаларғасәйкес, Жекешелендіру объектілерін сауда-саттыққа қою кестесіне қосылған мемлекеттік мүлік туралы ақпаратын, соның ішінде мемлекеттік мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша Есептерін, сондай-ақ баспа бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланатын мемлекеттік мүлікті жекешелендіру бойынша болатын сауда-саттық туралы ақпараттық хабарламаларын қарау үшін арналған.
Қазақстанның Ұлттық куәландырушы орталығымен берілген электрондық цифрлық қол таңбасы бар болуы кезінде мемлекеттік мүлікті сатушыларға (мемлекеттік уәкілетті органдардың қызметкерлеріне)жекешелендіру объектілерін сату бойынша дерекқорына қолжетімділік беріледі.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 15 шілдедегі № 802 қаулысына сәйкес мемлекеттік мүлікті есепке алу саласында Бірыңғай оператор болып айқындалған «Ақпараттық-есептеу орталығы» акционерлік қоғамға берілген мемлекеттік уәкілетті органның жазбаша өтінімі (өтінімнің бланкісін көшіріп алу) негізінде дерекқорға қолжетімділікті қамтамасыз ету іске асырылады.
Жекешелендіру объектілерін сату бойынша бизнес-үдерістер
Generated in 52ms