Загрузка данных...
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ
Просмотр данных о торгах
Загрузка данных...
Информация по объекту
Объект
Данные о публикациях
Просмотр
 Id объявленияId нода торгаId ревизии торгаОпубликовано на языкеГазетаНомер публикацииДата публикации в печатных СМИТекст объявленияДата публикации на веб-портале Реестра
 

223249

18515764

3

Государственный

Жалпыұлттық Республикалық "Егемен Қазақстан" газеті

122 (29103)

28.06.2017

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, САУДА-САТТЫҚ! Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті республикалық меншік объектілерін сату бойынша сауда-саттықтарды өткізу туралы хабарлайды Жекешелендіру объектілерін сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына (бұдан әрі - Қағида) сәйкес жүзеге асырылады. __________________________________________________________ Тендер 2017 жылғы 14 шілдеде Астана қаласының уақыты бойынша сағат 10.00 - да www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында (бұдан әрі - тізілім) өткізіледі. Тендерге мына объектілер қойылады: 1. Ұйымның атауы: «Жалын «Журналы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Ұйымның орналасқан жері: Алматы қаласы , Пушкин көшесі, 6-қабат; Қызмет түрі: Жалын Журналынын шығару Сатылатын мемлекеттік қатысу үлесінің, жарғылық капиталдан %: 100% Бастапқы бағасы: 45 032 000 теңге Кепілдік жарна: 6 754 800 теңге Тендер шарттары: Негізгі қызмет бейінін 5 (бес) жыл бойы сақтау 2. Ұйымның атауы: «Қарағандышахтатарату» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Ұйымның орналасқан жері: Қарағанды қаласы, Алалыкин көшесі, 12; Қызмет түрі: «Қарағанды көмір» бұрынғы өндірістік бірлестіктің шахталары мен көмір қималары қызметінің салдарларын жою; газ қондырғысы, гидрогеология және жойылған шахталарда су басу деңгейінің мониторингі; таратылған объектілерді зерттеу, қызмет бейіні бойынша жер беті жұмыстары. Сатылатын мемлекеттік қатысу үлесінің, жарғылық капиталдан %: 100% Бастапқы бағасы: 234 575 000 теңге Кепілдік жарна: 35 186 250 теңге Тендер шарттары: Негізгі қызмет бейінін 5 (бес) жыл бойы сақтау («Қарағанды көмір» бұрынғы өндірістік бірлестіктің шахталары мен көмір қималары қызметінің салдарларын жою; газ қондырғысы, гидрогеология және жойылған шахталарда су басу деңгейінің мониторингі; таратылған объектілерді зерттеу, қызмет бейіні бойынша жер беті жұмыстары). Қосымша ақпарат: 1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 28.04.2017 жылғы № 232 қаулысына сәйкес «Қарағандышахтатарату» ЖШС-ға берілген, таратылған шахталар жұмыскерлеріне келтірілген залалды өтеу» республикалық бюджеттік бағдарлама бойынша қаражат есебінен мерзімсіз «Қарағандышахтатарату» ЖШС таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген залалды (табиғи кему, яғни, марқұм болғанша) өтеуді жүзеге асырады. 2. «Қарағанды көмір» бұрынғы өндірістік бірлестіктің шахталары мен көмір қималары қызметінің салдарларын жою бойынша жұмыстар ««Қарағанды көмір» бұрынғы өндірістік бірлестіктің шахталары мен көмір қималары қызметінің салдарларын жою» республикалық бюджеттік бағдарлама бойынша қаражат есебінен жүзеге асыралады. 3. Газ қондырғысы, гидрогеология және жойылған шахталарда су басу деңгейінің мониторингі; таратылған объектілерді зерттеу бойынша жұмыстар Кәсіпорынның меншікті қаражаты есебінен қаржыландырылады. 4. Газ қондырғысы, гидрогеология және жойылған шахталарда су басу деңгейінің мониторингі; таратылған объектілерді зерттеу бойынша жұмыстар таратылған шахталардан метан бөлінгенге дейін жүргізіледі. Тендерді өткізу тәртібі. Егер тендерге тiркелген қатысушылардың саны екеуден аз болса, онда жекешелендiру объектiсi бiр ғана қатысушыға сатылуы мүмкiн үшiншi сауда-саттықты қоспағанда, тендер өтпеген деп жарияланады. Егер тендер өтпеген деп жарияланса, сатушы тендердің өткізілмегені туралы актіге қол қояды. Тендерге қатысуға өтінімдерді ашу сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген күн мен уақыт келгенде тізілімнің веб-порталы арқылы автоматты түрде жүргізіледі. Жекешелендiру объектiсi үшiн ең жоғары бағаны ұсынған қатысушы тендердiң жеңiмпазы деп танылады. Егер тендерде екi және одан көп қатысушының ұсынысы бірдей ең жоғары бағаны қамтитын болса онда осы қатысушылардың арасында қатысушылардың басқа өтінімдерінен өтінімі бұрын қабылданған қатысушы тендердің жеңімпазы болып танылады. Тендердің жеңімпазы сауда-саттық нәтижелері туралы электрондық хаттамаға қол қою үшін электрондық почта арқылы сауда-саттық нәтижелері туралы хабардар етіледі. Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама тізілімнің веб-порталында қалыптастырылады, оған сауда-саттық өткізілетін күні сатушы мен тендердің жеңімпазы ЭЦҚ пайдалана отырып қол қояды. Сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттама тендердің нәтижелерi мен жеңiмпаздың және сатушының тендер нәтижесi болып табылатын шарттармен жекешелендiру объектiсiн сатып алу-сату шартына қол қою міндеттемесін тiркейтiн құжат болып табылады. Жеңімпазбен сатып алу-сату шартына сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде қол қойылады. Егер жеңімпаз сауда-саттық нәтижелері туралы электрондық хаттамаға не сатып алу-сату шартына көрсетілген мерзімдерде қол қоймаған жағдайда, сатушы ЭЦҚ пайдалана отырып, тізілімнің веб-порталында сауда-саттық нәтижелерінің күшін жою туралы актіге қол қояды және осы жекешелендіру объектісі сауда-саттыққа қайтадан шығарылады. ____________________________________________________ Тендер қатысушыларын тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап 2017 жылғы 14 шілдеде сағат 08.00-де аяқталады. Тендерге қатысу үшін мыналарды: 1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі - ЖСН), тегін, атын, әкесінің атын (бар болса); 2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі - БСН), толық атауын, бірінші басшының тегін, атын, әкесінің атын (бар болса); 3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін; 4) байланыс деректерін (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail) көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу қажет. Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді. Тендерге қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ қойылған нысан бойынша сауда-саттыққа қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет. Тендерге қатысушылар: 1) тендерге қатысушы қол қойған, тізілімнің арнайы бөлінген веб-парақшасында электрондық конвертке жүктелетін баға ұсынысының; 2) сауда-саттықтытар өткізу туралы хабарламада көрсетілген қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын қосымша талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық (сканерленген) көшірмелерін қоса бере отырып, сауда-саттық шартымен келісуді қамтитын өтінімді тіркейді. Тендердің жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде сатушыға салыстырып тексеру үшін мынадай құжаттардың: 1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың; 2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің не анықтаманың; заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын құжаттың, сондай-ақ заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете отырып, олардың көшірмелерін не нотариат куәландырған көшірмелерін ұсынады. Тендердің жеңімпазы сатушыға сатып алу-сату шартына қол қойған кезде өтінімге тіркелген құжаттардың тұпнұсқаларын не нотариатта куәландырылған көшiрмелерін ұсынады. Құжаттардың түпнұсқалары салыстырып тексерілгеннен кейін, бір жұмыс сағаты ішінде қайтарылады. Кепілдік жарна мынадай деректемелерге енгізіледі: «Казкоммерцбанк» АҚ-да, ЖСК KZ529261501102032004, БСК KZKOKZKX, төлем мақсатының коды 171, бенефициар коды 16, төлем алушы: «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ, БСН 050540004455. Тендерге қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-порталы үш минут ішінде өтінім берілген сату объектісі бойынша кепілдік жарнаның түсуі туралы мәліметтердің тізілімнің дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты түрде тексеру жүргізеді. Қатысушының Қағиданың 28 және 29-тармақтарында көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-ақ арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілдік жарнаның сауда-саттықтар басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады. Тізілімнің дерекқорында арнайы транзиттік шотқа кепілдік жарнаның түскені туралы мәліметтер болған жағдайда, тізілімнің веб-порталы өтінімді қабылдауды және қатысушыны тендерге жіберуді жүзеге асырады. Тізілімнің дерекқорында бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына кепілдік жарнаның түскені туралы мәлімет болмаған жағдайда, тізілім веб-порталы қатысушының өтінімін кері қайтарады. Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің веб-порталында көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді қабылдауды не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық хабарлама жібереді. Осыған байланысты, арнайы транзиттік шотқа кепілдік жарнаның уақтылы түсуі мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті өтінім бергенге дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей кепілдік жарнаны төлеу ұсынымын жасайды. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің орналасқан жері: Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 11, 905-каб. Тендер өткізу туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтынан қарауға болады немесе 8 (7172)717184, 717189, 717280 телефондары арқылы алуға болады.

28.06.2017

 

223250

18515764

3

Русский

Общенациональная ежедневная газета "Казахстанская правда"

122 (28501)

28.06.2017

ВНИМАНИЕ, ТОРГИ! Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан сообщает о проведении торгов по продаже объектов республиканской собственности Продажа объектов приватизации осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 (далее - Правила). Тендер состоится в 10.00 часов 14 июля 2017 года по времени города Астаны на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz (далее - реестр). На тендер выставляются следующие объекты: 1. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Журнал «Жалын» Местонахождение организации: г. Алматы, ул. Пушкина, 2/76, 6-й этаж Вид деятельности: Издание журнала Жалын Размер реализуемой государственной доли участия, в % от уставного капитала: 100 % Стартовая цена: 45 032 000 тенге Гарантийный взнос: 6 754 800 тенге Условие тендера: Сохранение основного профиля деятельности в течение 5 (пяти) лет 2. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт» Местонахождение организации: г. Караганда, ул. Алалыкина, 12 Вид деятельности: Ликвидация последствий деятельности шахт и угольных разрезов бывшего производственного объединения «Карагандауголь»; мониторинг газовой обстановки, гидрогеологии и уровней затопления на ликвидированных шахтах; обследование ликвидированных объектов; земляные работы по профилю деятельности Размер реализуемой государственной доли участия, в % от уставного капитала: 100 % Стартовая цена: 234 575 000 тенге Гарантийный взнос: 35 186 250 тенге Условие тендера: Сохранение основного профиля деятельности в течение 5 (пяти) лет (ликвидация последствий деятельности шахт и угольных разрезов бывшего производственного объединения «Карагандауголь»; мониторинг газовой обстановки, гидрогеологии и уровней затопления на ликвидированных шахтах; обследование ликвидированных объектов; земляные работы по профилю деятельности) Дополнительная информация: 1. В соответствии с ППРК от 28.04.2017г №232 ТОО «Карагандаликвидшахт» осуществляет возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт (371 регрессник по состоянию на 23.06.2017г.) бессрочно (до наступления естественной убыли, то есть смерти) за счет средств по республиканской бюджетной программе «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт переданных в ТОО «Карагандаликвидшахт». 2. Работы по ликвидации последствий деятельности шахт и угольных разрезов бывшего производственного объединения «Карагандауголь» осуществляются за счет средств по республиканской бюджетной программе «Ликвидация последствий деятельности шахт и угольных разрезов бывшего производственного объединения «Карагандауголь». 3. Работы по мониторингу газовой обстановки, гидрогеологии и уровней затопления на ликвидированных шахтах; обследование ликвидированных объектов финансируются за счет собственных средств Предприятия. 4. Мониторинг газовой обстановки, гидрогеологии и уровней затопления на ликвидированных шахтах; обследование ликвидированных объектов производится до окончания метановыделения из ликвидированных шахт. Порядок проведения тендера. Если количество зарегистрированных участников тендера менее двух, то тендер объявляется несостоявшимся, за исключением третьих торгов, на которых объект приватизации может быть продан единственному участнику. Если тендер объявляется несостоявшимся, продавцом подписывается акт о несостоявшемся тендере. Вскрытие заявок на участие в тендере производится посредством веб-портала реестра автоматически по наступлению даты и времени торгов, указанных в извещении о проведении торгов. Победителем тендера признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект приватизации. В случае, если на тендере предложения двух и более участников содержат одинаковую наивысшую цену, то победителем тендера среди данных участников признается участник, заявка которого принята ранее других заявок участников. Победитель тендера уведомляется о результатах торгов по электронной почте для подписания протокола о результатах торгов. Протокол о результатах торгов формируется веб-порталом реестра, подписывается с использованием ЭЦП продавцом и победителем тендера в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты тендера и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации на условиях, являющихся результатом тендера. Договор купли-продажи с победителем подписывается в срок не более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае не подписания победителем в установленные сроки протокола о результатах торгов либо договора купли-продажи, то продавцом подписывается с использованием ЭЦП акт об отмене результатов торгов, формируемый на веб-портале реестра и данный объект приватизации вновь выставляется на торги. Регистрация участников тендера производится со дня публикации извещения и заканчивается 14 июля 2017 года в 08.00 часов. Для участия в тендере необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием: 1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии); 2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя; 3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса; 4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail). При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра. Для регистрации в качестве участника тендера необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах по форме, подписанную ЭЦП участника. Участники тендера регистрируют заявку, содержащую согласие с условиями торгов и приложением электронных (сканированных) копий документов: 1) ценового предложения, подписанного участником тендера, загружаемого в электронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра; 2) подтверждающих соответствие дополнительным требованиям к участникам, указанным в извещении о проведении торгов. Победитель тендера представляет продавцу при подписании договора купли-продажи копии следующих документов, с обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов: 1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность физического лица; 2) для юридических лиц: свидетельства либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а также паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица. Победитель тендера также представляет продавцу при подписании договора купли-продажи оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, прикрепленных к заявке. Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа. Гарантийный взнос вносится на следующие реквизиты: ИИК KZ529261501102032004 в АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, КНП 171, Кбе 16 или ИИК KZ914500339860000351 в АО «Банк Астаны», БИК ASFBKZKA, КНП 171, Кбе 16 получатель платежа: АО «Информационно-учетный центр» БИН 050540004455. После регистрации заявки на участие в тендере веб-порталом реестра в течение трех минут производится автоматическая проверка на наличие в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса по объекту продажи, на который подана заявка. Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является несоблюдение участником требований, указанных в пунктах 28 и 29 Правил, а также непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на специальный транзитный счет единого оператора. В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный транзитный счет, веб-портал реестра осуществляет принятие заявки и допуск участников тендера. При отсутствии в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный транзитный счет единого оператора, веб-портал реестра отклоняет заявку участника. По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки. В этой связи, в целях своевременного поступления гарантийного взноса на специальный транзитный счет, Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан рекомендует оплатить гарантийный взнос не позднее одного рабочего дня до подачи заявки. Местонахождение Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан: г.Астана, пр.Победы, 11, каб.905. Дополнительную информацию о проведении тендера можно посмотреть на сайте www.gosreestr.kz. или получить по телефону 8 (7172) 717184, 717189, 717280.

28.06.2017

Информация о торгах
Форма торгов
Метод торгов
Дополнительные условия
Дата и время торгов
Начальная стоимость, тг.
Гар. взнос, тг.
Старт. цена, тг.
Статус торга
Реквизиты для перечисления в бюджет
Налоговый орган 
БИК 
ИИК 
КНП 
КБК 
КБе 
Тендерные условия
Список требуемых документов от юр.лица
Список требуемых документов от физ.лица
Публикации в СМИ
Загрузка данных...
СМИ: Общенациональная ежедневная газета "Казахстанская правда"
Номер и дата публикации: 122 (28501) от 28.06.2017
Дата и время проведения торгов: 14.07.2017 10:00
Форма торгов: Тендер
Вид торгов: Электронный тендер (применяется с 01.01.2016)
Гарантийный взнос (тг.): 35186250,00

Текст объявления:
ВНИМАНИЕ, ТОРГИ!
Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан сообщает о проведении торгов по продаже объектов республиканской собственности

Продажа объектов приватизации осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 (далее - Правила).Тендер состоится в 10.00 часов 14 июля 2017 года по времени города Астаны на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz (далее - реестр).
На тендер выставляются следующие объекты:
1. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Журнал «Жалын»
Местонахождение организации: г. Алматы, ул. Пушкина, 2/76, 6-й этаж
Вид деятельности: Издание журнала Жалын
Размер реализуемой государственной доли участия, в % от уставного капитала: 100 %
Стартовая цена: 45 032 000 тенге
Гарантийный взнос: 6 754 800 тенге
Условие тендера: Сохранение основного профиля деятельности в течение 5 (пяти) лет

2. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт»
Местонахождение организации: г. Караганда, ул. Алалыкина, 12
Вид деятельности: Ликвидация последствий деятельности шахт и угольных разрезов бывшего производственного объединения «Карагандауголь»; мониторинг газовой обстановки, гидрогеологии и уровней затопления на ликвидированных шахтах; обследование ликвидированных объектов; земляные работы по профилю деятельности
Размер реализуемой государственной доли участия, в % от уставного капитала: 100 %
Стартовая цена: 234 575 000 тенге
Гарантийный взнос: 35 186 250 тенге
Условие тендера: Сохранение основного профиля деятельности в течение 5 (пяти) лет (ликвидация последствий деятельности шахт и угольных разрезов бывшего производственного объединения «Карагандауголь»; мониторинг газовой обстановки, гидрогеологии и уровней затопления на ликвидированных шахтах; обследование ликвидированных объектов; земляные работы по профилю деятельности)
Дополнительная информация: 1. В соответствии с ППРК от 28.04.2017г №232 ТОО «Карагандаликвидшахт» осуществляет возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт (371 регрессник по состоянию на 23.06.2017г.) бессрочно (до наступления естественной убыли, то есть смерти) за счет средств по республиканской бюджетной программе «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт переданных в ТОО «Карагандаликвидшахт».
2. Работы по ликвидации последствий деятельности шахт и угольных разрезов бывшего производственного объединения «Карагандауголь» осуществляются за счет средств по республиканской бюджетной программе «Ликвидация последствий деятельности шахт и угольных разрезов бывшего производственного объединения «Карагандауголь».
3. Работы по мониторингу газовой обстановки, гидрогеологии и уровней затопления на ликвидированных шахтах; обследование ликвидированных объектов финансируются за счет собственных средств Предприятия.
4. Мониторинг газовой обстановки, гидрогеологии и уровней затопления на ликвидированных шахтах; обследование ликвидированных объектов производится до окончания метановыделения из ликвидированных шахт.
Порядок проведения тендера.
Если количество зарегистрированных участников тендера менее двух, то тендер объявляется несостоявшимся, за исключением третьих торгов, на которых объект приватизации может быть продан единственному участнику.
Если тендер объявляется несостоявшимся, продавцом подписывается акт о несостоявшемся тендере.
Вскрытие заявок на участие в тендере производится посредством веб-портала реестра автоматически по наступлению даты и времени торгов, указанных в извещении о проведении торгов.
Победителем тендера признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект приватизации. В случае, если на тендере предложения двух и более участников содержат одинаковую наивысшую цену, то победителем тендера среди данных участников признается участник, заявка которого принята ранее других заявок участников.
Победитель тендера уведомляется о результатах торгов по электронной почте для подписания протокола о результатах торгов.
Протокол о результатах торгов формируется веб-порталом реестра, подписывается с использованием ЭЦП продавцом и победителем тендера в день проведения торгов.
Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты тендера и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации на условиях, являющихся результатом тендера. Договор купли-продажи с победителем подписывается в срок не более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
В случае не подписания победителем в установленные сроки протокола о результатах торгов либо договора купли-продажи, то продавцом подписывается с использованием ЭЦП акт об отмене результатов торгов, формируемый на веб-портале реестра и данный объект приватизации вновь выставляется на торги.

Регистрация участников тендера производится со дня публикации извещения и заканчивается 14 июля 2017 года в 08.00 часов.
Для участия в тендере необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием:
1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии);
2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;
3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника тендера необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах по форме, подписанную ЭЦП участника.
Участники тендера регистрируют заявку, содержащую согласие с условиями торгов и приложением электронных (сканированных) копий документов:
1) ценового предложения, подписанного участником тендера, загружаемого в электронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра;
2) подтверждающих соответствие дополнительным требованиям к участникам, указанным в извещении о проведении торгов.
Победитель тендера представляет продавцу при подписании договора купли-продажи копии следующих документов, с обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов:
1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность физического лица;
2) для юридических лиц: свидетельства либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а также паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.
Победитель тендера также представляет продавцу при подписании договора купли-продажи оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, прикрепленных к заявке.
Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа.
Гарантийный взнос вносится на следующие реквизиты: ИИК KZ529261501102032004 в АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, КНП 171, Кбе 16 или ИИК KZ914500339860000351 в АО «Банк Астаны», БИК ASFBKZKA, КНП 171, Кбе 16 получатель платежа: АО «Информационно-учетный центр» БИН 050540004455.
После регистрации заявки на участие в тендере веб-порталом реестра в течение трех минут производится автоматическая проверка на наличие в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса по объекту продажи, на который подана заявка.
Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является несоблюдение участником требований, указанных в пунктах 28 и 29 Правил, а также непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на специальный транзитный счет единого оператора.
В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный транзитный счет, веб-портал реестра осуществляет принятие заявки и допуск участников тендера. При отсутствии в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный транзитный счет единого оператора, веб-портал реестра отклоняет заявку участника.
По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.
В этой связи, в целях своевременного поступления гарантийного взноса на специальный транзитный счет, Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан рекомендует оплатить гарантийный взнос не позднее одного рабочего дня до подачи заявки.
Местонахождение Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан: г.Астана, пр.Победы, 11, каб.905.
Дополнительную информацию о проведении тендера можно посмотреть на сайте www.gosreestr.kz. или получить по телефону 8 (7172) 717184, 717189, 717280.

СМИ: Жалпыұлттық Республикалық "Егемен Қазақстан" газеті
Номер и дата публикации: 122 (29103) от 28.06.2017
Дата и время проведения торгов: 14.07.2017 10:00
Форма торгов: Тендер
Вид торгов: Электронный тендер (применяется с 01.01.2016)
Гарантийный взнос (тг.): 35186250,00

Текст объявления:
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, САУДА-САТТЫҚ!
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті республикалық меншік объектілерін сату бойынша сауда-саттықтарды өткізу туралы хабарлайды

Жекешелендіру объектілерін сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына (бұдан әрі - Қағида) сәйкес жүзеге асырылады.
__________________________________________________________

Тендер 2017 жылғы 14 шілдеде Астана қаласының уақыты бойынша сағат 10.00 - да www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында (бұдан әрі - тізілім) өткізіледі.
Тендерге мына объектілер қойылады:
1. Ұйымның атауы: «Жалын «Журналы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымның орналасқан жері: Алматы қаласы , Пушкин көшесі, 6-қабат;
Қызмет түрі: Жалын Журналынын шығару
Сатылатын мемлекеттік қатысу үлесінің, жарғылық капиталдан %: 100%
Бастапқы бағасы: 45 032 000 теңге
Кепілдік жарна: 6 754 800 теңге
Тендер шарттары: Негізгі қызмет бейінін 5 (бес) жыл бойы сақтау

2. Ұйымның атауы: «Қарағандышахтатарату» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымның орналасқан жері: Қарағанды қаласы, Алалыкин көшесі, 12;
Қызмет түрі: «Қарағанды көмір» бұрынғы өндірістік бірлестіктің шахталары мен көмір қималары қызметінің салдарларын жою; газ қондырғысы, гидрогеология және жойылған шахталарда су басу деңгейінің мониторингі; таратылған объектілерді зерттеу, қызмет бейіні бойынша жер беті жұмыстары.
Сатылатын мемлекеттік қатысу үлесінің, жарғылық капиталдан %: 100%
Бастапқы бағасы: 234 575 000 теңге
Кепілдік жарна: 35 186 250 теңге
Тендер шарттары: Негізгі қызмет бейінін 5 (бес) жыл бойы сақтау («Қарағанды көмір» бұрынғы өндірістік бірлестіктің шахталары мен көмір қималары қызметінің салдарларын жою; газ қондырғысы, гидрогеология және жойылған шахталарда су басу деңгейінің мониторингі; таратылған объектілерді зерттеу, қызмет бейіні бойынша жер беті жұмыстары).
Қосымша ақпарат: 1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 28.04.2017 жылғы № 232 қаулысына сәйкес «Қарағандышахтатарату» ЖШС-ға берілген, таратылған шахталар жұмыскерлеріне келтірілген залалды өтеу» республикалық бюджеттік бағдарлама бойынша қаражат есебінен мерзімсіз «Қарағандышахтатарату» ЖШС таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген залалды (табиғи кему, яғни, марқұм болғанша) өтеуді жүзеге асырады.
2. «Қарағанды көмір» бұрынғы өндірістік бірлестіктің шахталары мен көмір қималары қызметінің салдарларын жою бойынша жұмыстар ««Қарағанды көмір» бұрынғы өндірістік бірлестіктің шахталары мен көмір қималары қызметінің салдарларын жою» республикалық бюджеттік бағдарлама бойынша қаражат есебінен жүзеге асыралады.
3. Газ қондырғысы, гидрогеология және жойылған шахталарда су басу деңгейінің мониторингі; таратылған объектілерді зерттеу бойынша жұмыстар Кәсіпорынның меншікті қаражаты есебінен қаржыландырылады.
4. Газ қондырғысы, гидрогеология және жойылған шахталарда су басу деңгейінің мониторингі; таратылған объектілерді зерттеу бойынша жұмыстар таратылған шахталардан метан бөлінгенге дейін жүргізіледі.
Тендерді өткізу тәртібі.
Егер тендерге тiркелген қатысушылардың саны екеуден аз болса, онда жекешелендiру объектiсi бiр ғана қатысушыға сатылуы мүмкiн үшiншi сауда-саттықты қоспағанда, тендер өтпеген деп жарияланады.
Егер тендер өтпеген деп жарияланса, сатушы тендердің өткізілмегені туралы актіге қол қояды.
Тендерге қатысуға өтінімдерді ашу сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген күн мен уақыт келгенде тізілімнің веб-порталы арқылы автоматты түрде жүргізіледі.
Жекешелендiру объектiсi үшiн ең жоғары бағаны ұсынған қатысушы тендердiң жеңiмпазы деп танылады. Егер тендерде екi және одан көп қатысушының ұсынысы бірдей ең жоғары бағаны қамтитын болса онда осы қатысушылардың арасында қатысушылардың басқа өтінімдерінен өтінімі бұрын қабылданған қатысушы тендердің жеңімпазы болып танылады.
Тендердің жеңімпазы сауда-саттық нәтижелері туралы электрондық хаттамаға қол қою үшін электрондық почта арқылы сауда-саттық нәтижелері туралы хабардар етіледі.
Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама тізілімнің веб-порталында қалыптастырылады, оған сауда-саттық өткізілетін күні сатушы мен тендердің жеңімпазы ЭЦҚ пайдалана отырып қол қояды.
Сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттама тендердің нәтижелерi мен жеңiмпаздың және сатушының тендер нәтижесi болып табылатын шарттармен жекешелендiру объектiсiн сатып алу-сату шартына қол қою міндеттемесін тiркейтiн құжат болып табылады. Жеңімпазбен сатып алу-сату шартына сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде қол қойылады.
Егер жеңімпаз сауда-саттық нәтижелері туралы электрондық хаттамаға не сатып алу-сату шартына көрсетілген мерзімдерде қол қоймаған жағдайда, сатушы ЭЦҚ пайдалана отырып, тізілімнің веб-порталында сауда-саттық нәтижелерінің күшін жою туралы актіге қол қояды және осы жекешелендіру объектісі сауда-саттыққа қайтадан шығарылады.
____________________________________________________

Тендер қатысушыларын тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап 2017 жылғы 14 шілдеде сағат 08.00-де аяқталады.
Тендерге қатысу үшін мыналарды:
1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі - ЖСН), тегін, атын, әкесінің атын (бар болса);
2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі - БСН), толық атауын, бірінші басшының тегін, атын, әкесінің атын (бар болса);
3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін;
4) байланыс деректерін (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail)
көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу қажет.
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.
Тендерге қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ қойылған нысан бойынша сауда-саттыққа қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет.
Тендерге қатысушылар:
1) тендерге қатысушы қол қойған, тізілімнің арнайы бөлінген веб-парақшасында электрондық конвертке жүктелетін баға ұсынысының;
2) сауда-саттықтытар өткізу туралы хабарламада көрсетілген қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын қосымша талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық (сканерленген) көшірмелерін қоса бере отырып, сауда-саттық шартымен келісуді қамтитын өтінімді тіркейді.
Тендердің жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде сатушыға салыстырып тексеру үшін мынадай құжаттардың:
1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың;
2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің не анықтаманың;
заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын құжаттың, сондай-ақ заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете отырып, олардың көшірмелерін не нотариат куәландырған көшірмелерін ұсынады.
Тендердің жеңімпазы сатушыға сатып алу-сату шартына қол қойған кезде өтінімге тіркелген құжаттардың тұпнұсқаларын не нотариатта куәландырылған көшiрмелерін ұсынады.
Құжаттардың түпнұсқалары салыстырып тексерілгеннен кейін, бір жұмыс сағаты ішінде қайтарылады.
Кепілдік жарна мынадай деректемелерге енгізіледі: «Казкоммерцбанк» АҚ-да, ЖСК KZ529261501102032004, БСК KZKOKZKX, төлем мақсатының коды 171, бенефициар коды 16, төлем алушы: «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ, БСН 050540004455.
Тендерге қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-порталы үш минут ішінде өтінім берілген сату объектісі бойынша кепілдік жарнаның түсуі туралы мәліметтердің тізілімнің дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты түрде тексеру жүргізеді.
Қатысушының Қағиданың 28 және 29-тармақтарында көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-ақ арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілдік жарнаның сауда-саттықтар басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады.
Тізілімнің дерекқорында арнайы транзиттік шотқа кепілдік жарнаның түскені туралы мәліметтер болған жағдайда, тізілімнің веб-порталы өтінімді қабылдауды және қатысушыны тендерге жіберуді жүзеге асырады. Тізілімнің дерекқорында бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына кепілдік жарнаның түскені туралы мәлімет болмаған жағдайда, тізілім веб-порталы қатысушының өтінімін кері қайтарады.
Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің веб-порталында көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді қабылдауды не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық хабарлама жібереді.
Осыған байланысты, арнайы транзиттік шотқа кепілдік жарнаның уақтылы түсуі мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті өтінім бергенге дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей кепілдік жарнаны төлеу ұсынымын жасайды.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің орналасқан жері: Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 11, 905-каб.
Тендер өткізу туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтынан қарауға болады немесе 8 (7172)717184, 717189, 717280 телефондары арқылы алуға болады.

Публикации в СМИ
Загрузка данных...
Generated in 728ms