Загрузка данных...
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ
Просмотр данных о торгах
Загрузка данных...
Информация по объекту
Объект
Данные о публикациях
Просмотр
 Id объявленияId нода торгаId ревизии торгаОпубликовано на языкеГазетаНомер публикацииДата публикации в печатных СМИТекст объявленияДата публикации на веб-портале Реестра
 

280763

18904169

1

Государственный

Республикалық газет "ЗакупИнфо"

№48 (1726)

15.03.2019

САУДА-САТТЫҚ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА «Екібастұз қаласы әкімдігінің қаржы бөлімі» ММ (бұдан әрі – Сатушы) 2019 жылғы 3 сәуір сағат 10.00-де (Астана уақыты) www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында өтетін Екібастұз қаласының аудандық коммуналдық мүлік объектілерін сату бойынша аукционды өткізу туралы хабарлайды Екібастұз қаласының аудандық коммуналдық мүлік объектілерін сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысымен бекітілген жекешелендіру объектілерін сату Қағидасына (әрі қарай – Қағида) сәйкес іске асырылады. Сауда-саттықтың әдiсi – бағаны төмендету аукционы. Аукционға Екібастұз қаласының аудандық коммуналдық мүлігінің мына объектілері қойылады: 1. "Lada 21214" автомобилі, тіркеу нөмірі: S811MA, шығарылған жылы: 2011, түсі: ақ. Жекешелендірілетін нысанның теңгерім ұстаушысы, оның орналасқан жері және телефоны: «Екібастұз қаласы Екібастұз ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Екібастұз ауылдық округі, Төртүй ауылы 8 (7187) 743513. Бастапқы баға – 835 000 теңге. Бастапқы бағаға жер телімінің құны кірмейді. Ең төмен баға – ең төменгі бағаны белгілеусіз. Кепiлдiк жарна мөлшерi – 125 250 теңге. Көрсетілген нысандар жекешелендірілген кезде Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес сатып алушыға жер теліміне құқығы беріледі. Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын сатып алушы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сәйкес жеке төлейді. Кепілдік жарнаны қатысушы не қатысушының атынан кез келген жеке немесе заңды тұлға енгізеді. Қатысушыларға кепiлдiк жарнаның кез келген санын енгiзуге жол беріледі, бұл ретте бір кепілдік жарна қатысушыға ол бойынша сауда-саттыққа қатысу үшін осы кепілдік жарнаны енгізген жекешелендіру объектісін сатып алу құқығын береді. Тендерге қатысуға кепілдік жарна мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай операторы болып анықталған «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ-ның (бұдан әрі - Бірыңғай оператор) деректемелеріне енгізіледі. Кепілдік жарнаны аудару үшін Бірыңғай оператордың банктік деректемелері: «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ, БСН 050540004455, ЖСК KZ946017111000000330, БСК HSBKKZKX «Қазақстанның Ұлттық банкі» АҚ-да, ТТК – 171, Кбе – 16. Төлем мақсаты: аукционға қатысу үшін кепілдік жарна (кепілдік жарна мөлшеріне банктік қызмет төлемі кірмейді). Сауда-саттықта жеңген және сатып алу-сату шартын жасасқан қатысушының кепiлдiк жарнасы сатып алу-сату шарты бойынша тиесілі төлемдер есебіне жатқызылады. Егер кепілдік жарнаның сомасы сату бағасынан артық болса, онда бірыңғай оператор тізілімнің веб-порталында сатып алушы мен сатушы сатып алу-сату шартын жасасқан күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде жеңімпазға айырмасын қайтарады. Сатушы мынадай жағдайларда: 1) жеңiмпазға – ол сауда-саттықтардың нәтижелерi туралы хаттамаға не сатып алу-сату шартына қол қоймаған жағдайда; 2) сатып алушыға – сатып алу-сату шарты бойынша мiндеттемелерiн орындамаған немесе тиiсiнше орындамаған жағдайда кепiлдiк жарнаны қайтармайды. Қалған барлық жағдайларда кепілдік жарналар қатысушы Бірыңғай операторға өтініш берген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қайтарылады. Кепілдік жарналар сауда-саттыққа қатысушы, жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлға кепілдік жарнаны қайтару туралы өтініште көрсететін деректемелерге қайтарылады. Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады, содан соң қатысушылар берген өтінімдерін кері қайтара алмайды. Аукционға қатысу үшін мыналарды: 1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын, әкесінің атын (бар болса); 2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық атауын, бірінші басшының тегін, атын, әкесінің атын (бар болса); 3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін; 4) байланыс деректерін (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail) көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу қажет. Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді. Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ қойылған сауда-саттыққа қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет. Аукционға қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-порталы үш минут ішінде өтінім берілген сату объектісі бойынша кепілді жарнаның түсуі туралы мәліметтердің тізілімнің дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты түрде тексеру жүргізеді. Тізілімнің дерекқорында Бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына кепілді жарнаның түскені туралы мәліметтер болған жағдайда, тізілімнің веб-порталы өтінімді қабылдау және қатысушыны аукционға жіберуді жүзеге асырады. Тізілімнің дерекқорында Бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына кепілді жарнаның түскені туралы мәлімет болмаған жағдайда, тізілім веб-порталы қатысушының өтінімін кері қайтарады. Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің веб-порталында көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық хабарлама жібереді. Тізілімнің веб-порталы аукционға қатысу үшін электрондық өтінімді кері қайтарған қатысушының аукцион нөмірін сауда-саттықты өткізу басталғанға дейін кемінде екі сағат бұрын жояды. Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің веб-порталы беретін аукцион нөмірі бойынша аукцион залына кіруге рұқсат беріледі. Аукционның басталуы – 2019 жылғы 3 сәуір сағат 10.00-де (Астана уақыты). Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен аукцион нөмірін пайдалана отырып, аукцион залына кіреді. Аукцион жекешелендіру объектісінің бастапқы құнын аукцион залында автоматты түрде орналастыру жолымен сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген Астана қаласының уақыты бойынша басталады. Жекешелендіру объектісін жалғыз қатысушыға сатуға жол беріледі. Егер бағаны төмендету аукционы аяқталатын сәтте сағат 17:00-де аукцион жеңімпазы айқындалмаса, онда осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өтпеді деп танылады. Бірыңғай оператор тізілім веб-порталының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Аукцион барысында аукционға қатысуға кедергі болатын техникалық ақаулықтар туындаған кезде қатысушыға: 1) тізілім веб-порталымен орнықты байланыс жоғалған кезден бастап 30 секунд ішінде аукционға қатысушының мониторында Бірыңғай оператордың байланыс деректері бар электрондық хабарламаны шығару жолымен хабарлайды; 2) бұл туралы Бірыңғай оператордың байланыс деректері бойынша телефон немесе электрондық хабарлама арқылы дереу хабарлайды. Бірыңғай оператор техникалық ақаулықтар фактісін тіркейді және олар тізілім веб-порталы жағында болған кезде ақпаратты тізілім веб-порталында орналастыру жолымен аукционға қатысушылардың барлығын хабардар етеді. Аукционды жүргізуге немесе аукционды жүргізу рәсіміне кедергі болатын тізілім веб-порталының техникалық ақаулықтар фактісі болған жағдайда, Бірыңғай оператор бұл туралы Сатушыға жазбаша түрде хабарлайды және осы аукционның жалғастырылатын күні мен уақыты туралы ақпаратты тізілім веб-порталында орналастыру және тізілімнің веб-порталында көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына электрондық хабарлама жіберу арқылы аукционға қатысқан қатысушыларды алдын ала міндетті түрде хабардар ете отырып, аукционды техникалық ақаулықты жойған күннен кейін келесі жұмыс күніне ауыстырады. Қатысушының компьютерлік және/немесе телекоммуникация жабдығының техникалық ақаулықтары болғанда аукцион жалғаса береді. Аукционды өткізу тәртібі және сауда-саттық Жеңімпазын анықтау талаптары Бағаны көтеру аукционы: 1) егер аукцион басталған кезден бастап екі минут ішінде қатысушылардың бірде-бірі аукционда жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға азаяды; 2) егер баға азайғаннан кейін екі минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру объектісінің соңғы жарияланған бағасы белгіленген қадаммен азаяды. Жарияланған баға бойынша жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін бірінші болып растаған қатысушы бағаны төмендету аукционының жеңімпазы болып танылады және осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілген болып танылады; 3) егер жекешелендіру объектісінің бағасы белгіленген ең төменгі мөлшерге жетсе және қатысушылардың бірде-бірі жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамаса, онда аукцион өткізілмеген болып танылады. Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижелері сауда-саттық нәтижелері туралы электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ пайдалана отырып, сауда-саттық өткiзiлген күнi тізілімнің веб-порталында қол қояды. Сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттама тендердің нәтижелерi мен жеңiмпаздың және сатушының тендердің нәтижесi болып табылатын шарттармен жекешелендiру объектiсiн сатып алу-сату шартына қол қою міндеттемесін тiркейтiн құжат болып табылады. Сауда-саттық шарты тізілімнің веб-порталында электронды форматта жасалады және сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойлыған күнен бастап он күнтізбелік күннің ішінде ЭЦҚ пайдалана отырыпсатушымен және сатып алушымен қол қойылады. Сонымен қатар, сатушы Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Энергетиктер көшесі 62 мекенжайы бойынша сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойлыған күнен бастап бес күнтізбелік күннің ішінде қол қоюға сауда-саттық шартының жобасын сатып алушыға ұсынады. Жеңімпаз сауда-саттық нәтижелері туралы электрондық хаттамаға не сатып алу-сату шартына көрсетілген мерзімдерде қол қоймаған жағдайда, сатушы ЭЦҚ пайдалана отырып, тізілімнің веб-порталында сауда-саттық нәтижелерінің күшін жою туралы актіге қол қояды және осы жекешелендіру объектісі сауда-саттыққа қайтадан шығарылады. Тендердің жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде сатушыға салыстырып тексеру үшін мынадай құжаттардың: 1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың; 2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің не анықтаманың; заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын құжаттың, сондай-ақ заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын куәландыратын құжаттың; мемлекетке тиесілі акцияларды сату кезінде – қатысушының акцияларына иелік ететін акционерлік қоғамдар туралы ақпаратты қамтитын акционерлер тізілімінен (хабарламаның жариялану сәтінде) үзінді-көшірменің түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете отырып, олардың көшірмелерін не нотариат куәландырған көшірмелерін ұсынады. Шетелдік заңды тұлғалар қазақ және/немесе орыс тілдерінде нотариат куәландырған аудармасы бар құрылтай құжаттарының нотариат растаған көшірмелерін ұсынады. Құжаттардың түпнұсқалары салыстырылып тексерілгеннен кейін бір жұмыс сағаты ішінде қайтарылады. Назар аударыңыз! Қатысушының тіркеу бойынша талаптарды сақтамауы, сондай-ақ Бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілді жарнаның сауда-саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. Тендер өткізу туралы косымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтында немесе Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Энергетиктер көшесі 62 мекенжайы бойынша орналасқан сауда-саттықтың ұйымдастырушысынан - «Екібастұз қаласы әкімдігінің қаржы бөлімі» ММ, 8 (7187) 347508, 347490 телефондары арқылы алуға болады.

14.03.2019

 

280764

18904169

1

Русский

Республиканская газета "ЗакупИнфо"

№48 (1726)

15.03.2019

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ГУ «Отдел финансов акимата города Экибастуза» (далее – Продавец) объявляет о проведении аукциона по продаже объекта районного коммунального имущества города Экибастуза, который состоится 3 апреля 2019 года в 10:00 часов (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества: www.gosreestr.kz Продажа объектов районного коммунального имущества города Экибастуза осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 (далее - Правила). Метод торгов – аукцион на понижение цены. На аукцион выставляется следующий объект районного коммунального имущества города Экибастуза: 1. Автомобиль "Lada 21214", регистрационный номер: S811MA, год выпуска: 2011, цвет: белый. Балансодержатель объекта приватизации, его местонахождение и телефон: ГУ «Аппарат акима Экибастузского сельского округа города Экибастуза», Павлодарская область, город Экибастуз, Экибастузский сельский округ село Тортуй, тел.: 8 (7187) 743513. Стартовая цена: 835 000 тенге. В стартовую цену стоимость земельного участка не входит. Минимальная цена – без установления минимальной цены. Размер гарантийного взноса: 125 250 тенге. При приватизации указанного объекта, к покупателю переходит право на земельный участок в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан. Кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка оплачивается покупателем отдельно в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан. Гарантийный взнос вносится участником либо от имени участника любым другим физическим или юридическим лицом. Участникам допускается внесение любого количества гарантийных взносов, при этом один гарантийный взнос дает право покупки того объекта приватизации, для участия в торгах по которому участником внесен данный гарантийный взнос. Гарантийный взнос для участия в аукционе вносится на реквизиты АО «Информационно-учетный центр», определенного единым оператором в сфере учета государственного имущества (далее - Единый оператор). Банковские реквизиты Единого оператора для перечисления гарантийного взноса: АО «Информационно-учетный центр», БИН 050540004455, ИИК KZ946017111000000330, БИК HSBKKZKX в АО «Народный банк Казахстана», КНП – 171, Кбе – 16. Назначение платежа: гарантийный взнос для участия в аукционе (в размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит). Гарантийный взнос участника, победившего на торгах и заключившего договор купли-продажи, относится в счет причитающихся платежей по договору купли-продажи. В случае, если сумма гарантийного взноса превышает цену продажи, то победителю единым оператором возвращается разница в срок не позднее трех рабочих дней с даты заключения продавцом и покупателем договора купли-продажи на веб-портале реестра. Гарантийный взнос не возвращается Продавцом: 1) победителю - в случаях неподписания протокола о результатах торгов либо договора купли-продажи; 2) покупателю - в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи. Во всех остальных случаях гарантийные взносы возвращаются в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления Единому оператору. Гарантийные взносы возвращаются на реквизиты, указываемые участником торгов, физическим или негосударственным юридическим лицом в заявлении о возврате гарантийного взноса. Регистрация участников торгов производится со дня публикации извещения и заканчивается за два часа до начала аукциона, по истечении которых участники не могут отозвать поданную заявку. Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием: 1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии); 2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя; 3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса; 4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail). При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра. Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах, подписанную электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) участника. После регистрации заявки на участие в аукционе веб-порталом реестра в течение трех минут производится автоматическая проверка на наличие в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса по объекту продажи, на который подана заявка. В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный транзитный счет Единого оператора, веб-портал реестра осуществляет принятие заявки и допуск участников аукциона. При отсутствии в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный транзитный счет Единого оператора веб-портал реестра отклоняет заявку участника. По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки. Веб-портал реестра аннулирует аукционный номер участника, отозвавшего электронную заявку для участия в аукционе не менее чем за два часа до начала проведения торгов. Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу по аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра. Начало аукциона – 3 апреля 2019 года в 10:00 часов (время Астаны). Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в извещении о проведении торгов время города Астаны путем автоматического размещения в аукционном зале стартовой цены объекта приватизации. Допускается продажа объекта приватизации единственному участнику. Если на момент завершения аукциона на понижение цены в 17:00 часов победитель аукциона не определен, то аукцион по данному объекту приватизации признается несостоявшимся. Единый оператор обеспечивает функционирование веб-портала реестра. При возникновении в ходе аукциона технического сбоя, препятствующего участию в аукционе, участник: 1) уведомляется в течение 30 секунд с момента отсутствия устойчивой связи с веб - порталом реестра путем выведения на монитор участника аукциона электронного уведомления с контактными данными Единого оператора; 2) незамедлительно посредством телефона или электронного сообщения ставит в известность об этом по контактным данным Единого оператора. Единый оператор фиксирует факт технического сбоя и при его наличии на стороне веб-портала реестра уведомляет всех участников аукциона посредством размещения информации на веб-портале реестра. В случае наличия факта технического сбоя веб-портала реестра, препятствующего проведению аукциона или процедуре проведения аукциона, Единый оператор письменно уведомляет об этом Продавца и переносит аукцион на следующий рабочий день после дня исправления технического сбоя с обязательным предварительным уведомлением принимавших участие в аукционе участников о дате и времени продолжения данного аукциона посредством размещения информации на веб-портале реестра и направления электронного сообщения на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра. При техническом сбое компьютерного и/или телекоммуникационного оборудования участника аукцион продолжается. Порядок проведения аукциона и условия определения Победителя торгов. Аукцион на понижение цены проводится в нижеследующем порядке: 1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватизации уменьшается на шаг, установленный согласно пункту 46 Правил; 2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то последняя объявленная цена объекта приватизации уменьшается с установленным шагом. Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый подтвердивший свое желание приобрести объект приватизации по объявленной цене, и аукцион по данному объекту приватизации признается состоявшимся. 3) если цена объекта приватизации достигла установленного минимального размера, и ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то аукцион признается не состоявшимся. Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются протоколом о результатах торгов, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. При этом, продавец представляет покупателю проект договора купли-продажи на подписание в срок не более пяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, улица Энергетиктер, строение 62. В случае не подписания победителем в установленные сроки протокола о результатах торгов либо договора купли-продажи, продавцом подписывается акт об отмене результатов аукциона, формируемый веб-порталом реестра, и данный объект приватизации вновь выставляется на торги с условиями отмененных торгов. Победитель аукциона представляет Продавцу при подписании договора купли-продажи копии следующих документов, с обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов: 1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность физического лица; 2) для юридических лиц: свидетельства либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а также паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица; при продаже принадлежащих государству акций - выписки из реестра акционеров, содержащей информацию об акционерных обществах, которые владеют акциями участника (на момент опубликования извещения). Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки. Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа. Внимание! Основаниями для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки являются несоблюдение участником требований по регистрации, а также не поступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на специальный транзитный счет Единого оператора. Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить на сайте: www.gosreestr.kz или у организатора торгов ГУ «Отдел финансов акимата города Экибастуза», находящегося по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, улица Энергетиктер, строение 62, по телефону: 8 (7187) 347508, 347490.

14.03.2019

Информация о торгах
Форма торгов
Метод торгов
Дополнительные условия
Дата и время торгов
Начальная стоимость, тг.
Гар. взнос, тг.
Старт. цена, тг.
Условие по мин. цене
Статус торга
Реквизиты для перечисления в бюджет
Налоговый орган
БИК
ИИК
КНП
КБК
КБе
Публикации в СМИ
Загрузка данных...
Generated in 848ms