Загрузка данных...
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ
Просмотр данных о торгах
Загрузка данных...
Информация по объекту
Объект
Данные о публикациях
Просмотр
 Id объявленияId нода торгаId ревизии торгаОпубликовано на языкеГазетаНомер публикацииДата публикации в печатных СМИТекст объявленияДата публикации на веб-портале Реестра
 

288225

18963608

1

Государственный

Жалпыұлттық Республикалық "Егемен Қазақстан" газеті

110

12.06.2019

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті аумақтық департаменттерінің республикалық меншік объектілерін сату бойынша www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында аукцион өткізетіндігін хабарлайды. Республикалық меншік объектілерін сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына сәйкес жүзеге асырылады. Батыс Қазақстан мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті бойынша (Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 208) Аукционның өткізілу күні мен уақыты: 2019 жылғы 05 шілдеде Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін. Сауда-саттықтың бағасын төмендету әдісімен ең төменгі баға белгіленбей аукционға қойылады: Теңгерім ұстаушы – ҚР АШМ Су ресурстары комитеті «Қазсушар» ш.ж.қ. РМК-нің Батыс Қазақстан филиалы. Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Х.Чурина көшесі, 119 Н1,тел.53-47-30. 1. УАЗ-3303 автокөлігі, 1992 ж/ш, мемлекеттік нөмірі 315 АВ 07. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 421000 теңге. Кепілдік жарнасы – 63150 теңге. Батыс Қазақстан облысы, Байтерек ауданы, Щапов ауылы, Камен өндірістік телімінің өндірістік базасы. 2. Газ Саз 3507 автокөлігі, 1990 ж/ш, мемлекеттік нөмірі 308 АВ 07. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 828000 теңге. Кепілдік жарнасы – 124200 теңге. Батыс Қазақстан облысы, Байтерек ауданы, Күшім ауылы, Күшім өндірістік телімінің өндірістік базасы. 3. ЮМЗ- 6 ЭО 26/21 дөңгелекті трактор экскватор, 1987 ж/ш, мемлекеттік нөмірі L993 АОD. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 955000 теңге. Кепілдік жарнасы – 143250 теңге. Батыс Қазақстан облысы, Бөкейорда ауданы, Сайқын ауылы, Әзірбаев көшесі, 10/2. 4. МТЗ-80 тракторы, 1993 ж/ш, мемлекеттік нөмірі L235 АLD. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 1133000 теңге. Кепілдік жарнасы – 169950 теңге. Батыс Қазақстан облысы, Байтерек ауданы, Щапов ауылы, Камен өндірістік телімінің өндірістік базасы. 5. Тралл БОМЗ-20, 1993 ж/ш, мемлекеттік нөмірі АBDL 593. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 1659000 теңге. Кепілдік жарнасы – 248850 теңге. Батыс Қазақстан облысы, Байтерек ауданы, Щапов ауылы, Камен өндірістік телімінің өндірістік базасы. Теңгерім ұстаушы – ҚР индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті. Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Досмұхамедов көшесі, 16, тел.51-04-72. 6. ВАЗ-21310 автокөлігі, 2007 ж/ш, мемлекеттік нөмірі 462АF07. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 899640 теңге. Кепілдік жарнасы – 134946 теңге. Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Досмұхамедов көшесі, 16. Батыс Қазақстан мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті бойынша (Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 208) Аукционның өткізілу күні мен уақыты: 2019 жылғы 05 шілдеде Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін. Сауда-саттықтың бағасын төмендету әдісімен аукционға қойылады: Теңгерім ұстаушы –Батыс Қазақстан облысы бойынша соттар әкімшісі» ММ. Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 204, тел. 55-47-72. 7. Toyota Land Cruiser автокөлігі, 2003 ж/ш, мемлекеттік нөмірі 014CS07. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 3801000 теңге. Ең төменгі баға – 1900500 теңге. Кепілдік жарнасы – 570150 теңге. Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 204. Батыс Қазақстан мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті бойынша (Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 208) Аукционның өткізілу күні мен уақыты: 2019 жылғы 05 шілдеде Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін. Сауда-саттықтың бағасын көтеру әдісімен аукционға қойылады: Теңгерім ұстаушы – «Қазақавтожол» ЖШС (Батыс Қазақстан облыстық филиалы). Орал қ., Ихсанов көшесі, 44/1. тел. 51-08-80. 8. Toyota Sequoia автокөлігі, м/н L676AF, 2001 ж/ш. Бастапқы (алғашқы) бағасы – 93100 теңге. Кепілдік жарнасы – 13965 теңге. БҚО, Орал қаласы, Ихсанов көшесі, 44/1. Анықтама үшін телефондар: 8 (7112) 53-42-11, 50-47-53.

12.06.2019

 

288226

18963608

1

Русский

Общенациональная ежедневная газета "Казахстанская правда"

110

12.06.2019

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан объявляет о проведении территориальными департаментами аукционов по продаже объектов республиканской собственности на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. Продажа объектов республиканской собственности осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920. по Западно-Казахстанскому департаменту государственного имущества и приватизации (г. Уральск, пр.Нұрсұлтана Назарбаева, 208) Дата и время аукциона: 05 июля 2019 года с 10.00 до 17.00 часов по времени города Нур-Султан. На аукцион с применением метода на понижение цены без установления минимальной цены выставляются: Балансодержатель – Западно-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК. Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Х.Чурина, 119 Н1, тел. 53-48-30. 1. Автомашина Уаз 3303, 1992 г.в., государственный номер 315 АВ07. Стартовая (начальная) цена – 421000 тенге. Гарантийный взнос – 63150 тенге. ЗКО, Западно-Казахстанская область, район Байтерек, поселок Щапово, производственная база Каменского производственного участка. 2. Автомашина Газ Саз 3507, 1990 г.в., государственный номер 308 АВ07. Стартовая (начальная) цена – 828000 тенге. Гарантийный взнос – 124200 тенге. Западно-Казахстанская область, район Байтерек, поселок Кушум, производственная база Кушумского производственного участка. 3. Трактор колесный экскаватор ЮМЗ- 6 ЭО 26/21, 1987 г.в., государственный номер L993 АОD. Стартовая (начальная) цена – 955000 тенге. Гарантийный взнос – 143250 тенге. Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, п.Сайхин, ул.Азирбаева 10/2. 4. Трактор МТЗ-80, 1993 г.в., государственный номер L235 АLD. Стартовая (начальная) цена – 1133000 тенге. Гарантийный взнос – 169950 тенге. Западно-Казахстанская область, район Байтерек, поселок Щапово, производственная база Каменского производственного участка. 5. Тралл БОМЗ-20, 1993 г.в., государственный номер АBDL 593. Стартовая (начальная) цена – 1659000 тенге. Гарантийный взнос – 248850 тенге. Западно-Казахстанская область, район Байтерек, поселок Щапово, производственная база Каменского производственного участка. Балансодержатель – ГУ «Департамент Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК по Западно-Казахстанской области». Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Досмухамедова, 16, тел.51-04-72. 6. Автомашина Ваз-21310, 2007 г.в., государственный номер 462АF07. Стартовая (начальная) цена – 899640 тенге. Гарантийный взнос – 134946 тенге. Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Досмухамедова, 16. по Западно-Казахстанскому департаменту государственного имущества и приватизации (г. Уральск, пр.Нұрсұлтана Назарбаева, 208) Дата и время аукциона: 05 июля 2019 года с 10.00 до 17.00 часов по времени города Нур-Султан. На аукцион с применением метода на понижение цены выставляются: Балансодержатель – ГУ «Администратор судов по Западно-Казахстанской области». Западно-Казахстанская область, г.Уральск, пр.Нұрсұлтана Назарбаева, 204, тел.55-47-72. 7. Автомашина Toyota Land Cruiser, 2003 г.в., государственный номер 014CS07. Стартовая (начальная) цена – 3801000 тенге. Минимальная цена – 1900500 тенге. Гарантийный взнос – 570150 тенге. Западно-Казахстанская область, г.Уральск, пр.Нұрсұлтана Назарбаева, 204. по Западно-Казахстанскому департаменту государственного имущества и приватизации (г. Уральск, пр.Нұрсұлтана Назарбаева, 208) Дата и время аукциона: 05 июля 2019 года с 10.00 до 17.00 часов по времени города Нур-Султан. На аукцион с применением метода на повышение цены выставляются: Балансодержатель – ТОО «Казахавтодор» (Западно-Казахстанской областной филиал). г.Уральск, ул.Ихсанова, 44/1. тел. 51-08-80. 8. Автомашина Toyota Sequoia, 2001 г.в., государственный номер L676AF. Стартовая (начальная) цена – 93100 тенге. Гарантийный взнос – 13965 тенге. ЗКО, г.Уральск, ул.Ихсанова, 44/1. Телефоны для справок: 8(7112) 53-42-11, 50-47-53.

12.06.2019

Информация о торгах
Форма торгов
Метод торгов
Дополнительные условия
Дата и время торгов
Начальная стоимость, тг.
Гар. взнос, тг.
Старт. цена, тг.
Условие по мин. цене
Статус торга
Реквизиты для перечисления в бюджет
Налоговый орган
БИК
ИИК
КНП
КБК
КБе
Публикации в СМИ
Загрузка данных...
Generated in 853ms