Загрузка данных...
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ
Просмотр данных о торгах
Загрузка данных...
Информация по объекту
Объект
Данные о публикациях
Просмотр
 Id объявленияId нода торгаId ревизии торгаОпубликовано на языкеГазетаНомер публикацииДата публикации в печатных СМИТекст объявленияДата публикации на веб-портале Реестра
 

301677

19032342

1

Государственный

Общественно-информационная газета "Сегодня в Шемонаихе"

43

23.10.2019

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА «Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданы Шемонаиха қаласы әкімінің аппараты» ММ 2019 жылғы 12 қарашада Нұр-Сұлтан уақытымен сағат 10-00- да www. gosreestr. кz мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында өтетін Шемонаиха қаласы коммуналдық меншік объектісінің бастапқы бағасының елу пайызы мөлшерінде ең төменгі бағаны белгілеумен бағаны төмендету әдісін қолдана отырып, электрондық аукцион өткізілетіні туралы хабарлайды. Шемонаиха қаласының коммуналдық меншік объектісін сату Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 01 наурыздағы № 413-IV «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 «Жекешелендіру объектілерін сату қағидасын бекіту туралы» қаулысымен бекітілген жекешелендіру объектілерін сату қағидасына сәйкес жүзеге асырылады. Коммуналдық меншік объектісінің бастапқы бағасының елу пайызы мөлшерінде ең төменгі бағаны белгілеумен бағаны төмендету әдісін қолдана отырып электрондық аукционға қойылады: Бұрынғы «Светлячок» балабақшасының ғимараты, меншік иесі «Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданы Шемонаиха қаласы әкімі аппаратының «Аленушка» балабақшасы» КМҚК, бастапқы бағасы (нарықтық) 27 735 000 (жиырма жеті миллион жеті жүз отыз бес мың) теңге, кепілдік жарна 4 160 250 (төрт миллион жүз алпыс мың екі жүз елу) теңге. Анықтама телефондары: 8 72332 3-13-90 Аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады, ол өткеннен кейін қатысушылар берілген өтінімді кері қайтарып ала алмайды. Кепілдік жарна: төлем алушы: "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ"; БИН: 050540004455. «Қазақстан Халық банкі» АҚ-дағы есеп айырысу шоты (IBAN/ЖСК) : KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX; КНП: 171: Кбе: 16. (кепілдік жарнаның мөлшеріне банк қызметтерін төлеу кірмейді). Төлемнің мақсаты-аукционға қатысу үшін кепілдік жарна. Назар аударыңыз! Қатысушының хабарламада көрсетілген талаптарды сақтамауы тізілім веб-порталында электрондық өтінімді қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады, сондай-ақ аукцион басталғанға дейін сауда-саттық өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілдік жарнаның бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына түспеуі. Электрондық аукционға қатысу үшін мыналарды көрсетумен www.gosreestr.kz мемлекеттік мүлік тізілімінің веб - порталында алдын ала тіркелу қажет: 1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі-ЖСН), Тегін, Атын, Әкесінің атын (бар болса); 2) Заңды тұлғалар үшін: бизнес-сәйкестендіру нөмірін ( бұдан әрі-БСН), толық атауын, бірінші басшының тегін, атын және әкесінің атын (бар болса) ; 3) Кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін; 4) Байланыс деректерін (пошталық мекен-жайын, телефонын, факсын, e-mail); Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушылар бір жұмыс күні ішінде тізілімнің веб – порталында енгізілген деректерді өзгертеді. Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін тізілімнің веб-порталында қатысушының ЭСҚ қойылған, осы қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша сауда-саттыққа қатысуға өтінімді тіркеу қажет. Автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің веб-порталы қатысушының өтінімде көрсетілген электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау туралы электрондық хабарлама, не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық хабарлама жібереді. Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің веб-порталы беретін аукцион нөмірі бойынша аукцион залына рұқсат беріледі. Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭСҚ мен аукциондық нөмірді пайдалана отырып, аукциондық залға кіреді. Аукцион сауда-саттық өткізу туралы хабарламада көрсетілген Нұр-сұлтан уақытта аукцион залында жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын автоматты түрде орналастыру жолымен басталады. Аукционды өткізу кезінде жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасына тең. Коммуналдық меншік объектісінің бастапқы бағасының елу пайызы мөлшерінде ең төменгі бағаны белгілей отырып, бағаны төмендету әдісін қолдана отырып аукцион өткізу тәртібі: 1) егер аукцион басталғаннан бастап екі минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі аукционда жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамаса, онда жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы осы Қағидалардың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға азаяды; 2) егер баға азайғаннан кейін екі минут ішінде қатысушылардың бірде-бірі жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамаса, онда жекешелендіру объектісінің соңғы жарияланған бағасы белгіленген қадаммен азаяды. Жарияланған баға бойынша жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін бірінші растаған қатысушы бағаны төмендету аукционының жеңімпазы болып танылады және осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өтті деп танылады. 3) егер жекешелендіру объектісінің бағасы белгіленген ең төменгі мөлшерге жетсе және қатысушылардың бірде-бірі жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамаса, онда аукцион өткізілмеген болып танылады. Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижелері сауда-саттық өткізілген күні ЭСҚ пайдалана отырып, сатушы мен жеңімпаз тізілімнің веб-порталында қол қоятын сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамамен рәсімделеді. Электрондық аукцион нәтижелері туралы хаттама электрондық аукцион нәтижелерін және жеңімпаз бен сатушының сату бағасы бойынша жекешелендіру объектісін сатып алу – сату шартына қол қою міндеттемелерін белгілейтін құжат болып табылады. Сатып алу –сату шарты тізілімнің веб-порталында электрондық форматта жасалады және оған сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап он күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде ЭСҚ пайдалана отырып сатушы мен сатып алушы қол қояды. Аукцион жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде сатушыға салыстыру үшін түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете отырып, мынадай құжаттардың көшірмелерін не көрсетілген құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелерін ұсынады: 1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың; 2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің не анықтаманың; заңды тұлға өкілінің өкілеттігін куәландыратын құжаттың, сондай-ақ заңды тұлға өкілінің паспортының немесе жеке басын куәландыратын құжаттың. Құжаттардың түпнұсқалары салыстырып тексерілгеннен кейін бір жұмыс сағаты ішінде қайтарылады.

22.10.2019

 

301678

19032342

1

Русский

Общественно-информационная газета "Сегодня в Шемонаихе"

43

23.10.2019

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ГУ « Аппарат акима города Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области» объявляет о проведении электронного аукциона с применением метода понижения цены с установлением минимальной цены в размере пятидесяти процентов от начальной цены объекта коммунальной собственности города Шемонаиха, который состоится 12 ноября 2019 года, в 10 часов времени Нур-Султан На веб портале Реестра государственного имущества www. gosreestr. кz Продажа объекта коммунальной собственности города Шемонаиха осуществляется в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» от01 марта 2011 года № 413-IV и Правилами продажи объектов приватизации, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 «Об утверждении Правил продажи объектов приватизации». На электронный аукцион с применением метода понижения цены с установлением минимальной цены в размере пятидесяти процентов от начальной цены объекта коммунальной собственности выставляется: 1. Здание бывшего детского сада «Светлячок», собственник КГКП «Детский сад «Аленушка» аппарата акима города Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области», стартовая цена (рыночная) цена 27 735 000 (двадцать семь миллионов семьсот тридцать пять тысяч) тенге, гарантийный взнос 4 160 250 (четыре миллиона сто шестьдесят тысяч двести пятьдесят) тенге. Телефоны для справок: 8 72332 3-13-90 Регистрация участников аукциона производится со дня публикации извещения и заканчивается за два часа до начала аукциона, по истечении которых участники не могут отозвать поданную заявку. Гарантийный взнос: получатель платежа: АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455. Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX; КНП: 171; Кбе: 16. (в размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит). Назначение платежа – гарантийный взнос для участия в аукционе.Внимание! Основанием для отказа веб-портале реестра в принятии электронной заявки являются несоблюдение участником требований указанных в извещении, а также не поступление до начала аукциона гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на специальный транзитный счет единого оператора. Для участия в электронном аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб- портале Реестра государственного имущества www. gosreestr. kz с указанием: 1)Для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее-ИИН), фамилия, имя, отчества (при наличии); 2)Для юридических лиц: бизнес- идентификационного номера ( далее БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя; 3)Реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса; 4) Контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail); При изменении вышеуказанных данных участники в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные в веб – портале реестра. Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах по форме, согласно приложению, к настоящим правилам, подписанную ЭЦП участника. По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный в заявке, электронное уведомление о принятии заявки либо электронное уведомление о причинах отказа в принятии заявки. Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу по аукционному номеру, присваиваемому веб- порталом реестра. Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в извещении о проведении торгов время Нур-Султан путем автоматического размещения в аукционном зале стартовой цены объекта приватизации. При проведении аукциона стартовая цена объекта приватизации равна начальной цене объекта приватизации. Порядок проведения аукциона с применением метода понижения цены с установлением минимальной цены в размере пятидесяти процентов от начальной цены объекта коммунальной собственности: 1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватизации уменьшается на шаг, установленный согласно пункту 46 настоящих Правил; 2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то последняя объявленная цена объекта приватизации уменьшается с установленным шагом. Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый подтвердивший свое желание приобрести объект приватизации по объявленной цене, и аукцион по данному объекту приватизации признается состоявшимся. 3) если цена объекта приватизации достигла установленного минимального размера, и ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то аукцион признается не состоявшимся. Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются протоколом о результатах торгов, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения торгов. Протокол о результатах электронного аукциона является документом, фиксирующим результаты электронного аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли – продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли –продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Победитель аукциона представляет продавцу при подписании договора купли-продажи копии следующих документов, с обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов: 1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность физического лица; 2) для юридических лиц: свидетельства либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а также паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица. Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа.

22.10.2019

Информация о торгах
Форма торгов
Метод торгов
Дополнительные условия
Дата и время торгов
Начальная стоимость, тг.
Гар. взнос, тг.
Старт. цена, тг.
Условие по мин. цене
Мин. цена, тг.
Статус торга
Реквизиты для перечисления в бюджет
Налоговый орган
БИК
ИИК
КНП
КБК
КБе
Публикации в СМИ
Загрузка данных...
Generated in 364ms