Загрузка данных...
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ
Просмотр данных о торгах
Загрузка данных...
Информация по объекту
Объект
Данные о публикациях
Просмотр
 Id объявленияId нода торгаId ревизии торгаОпубликовано на языкеГазетаНомер публикацииДата публикации в печатных СМИТекст объявленияДата публикации на веб-портале Реестра
 

340124

19290741

1

Государственный

Уланская районная общественно-политическая газета «Ұлан таңы» - «Уланские зори»

48

20.11.2020

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАНДЫРУ «Тарғын ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ коммуналдық жергілікті басқарудағы нысандарды сатуға қатысты аукцион өткізеді. Аукцион 2020 жылы 04 желтоқсан сағат 10-00-де мемлекеттік мүлік реестрінің www.gosreestr.kz веб-порталында өткізіледі. Коммуналдық жергілікті басқарудағы мүлік объектілерін сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысымен бекітілген жекешелендіру объектілерін сату қағидасына «Жекешелендіру объектілерін сату қағидасын бекіту туралы» сәйкес жүзеге асырылады. Аукцион сатылым бағаны жоғарлату әдісімен өткізіледі 1. Ескі әкімдіктің ғимараты,жалпы ауданы 80,1 шаршы метрді құрайтын, бөлмелер саны-5, 1939 жылы салынған, кадастрлық нөмірі 05-079-018-359-1, техникалық жағдайы қанағаттанарлық, Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Тарғын ауылдық округі, Тарғын ауылы , Айтықов көшесі, 21 орналасқан. Бастапқы (алғашқы) бағасы - 383049 (үш жүз сексен үш мың қырық тоғыз) теңге Кепілді жарна - 57458 (елу жеті мың төрт жүз елу сегіз) теңге. 2. Гараж, жалпы ауданы 20,4 шаршы метрді құрайтын, 1985 жылы салынған, кадастрлық нөмірі 05-079-018-361-1, техникалық жағдайы қанағаттанарлық, орналасқан жері ШҚО, Ұлан ауданы, Тарғын ауылдық округі, Тарғын ауылы , Айтықов көш., 27а. Бастапқы бағасы - 63 684 (алпыс үш мың алты жүз сексен төрт) теңге. Кепілдік жарна - 9553 (тоғыз мың бес жүз елу үш) теңге. Қатысушылар хабарламаларда көрсетілген талаптарды орындамаған жағдайда, сондай-ақ, бірыңғай оператордың транзиттік арнайы есеп-шотына сатылым басталуға екі сағат уақыт қалғанға дейін бастапқы жарна төленбеген жағдайда Веб-портал реестрына өтініштер қабылданбайды. Аукционға қатысу үшін мыналарды: 1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын, әкесінің атын (бар болса); 2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық атауын, бірінші басшының тегін, атын, әкесінің атын (бар болса); 3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін; 4) байланыс деректерін (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail) көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу қажет. Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді. Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін осы Қағидаға қосымшаға сәйкес нысан бойынша қатысушының ЭЦҚ қойылған сауда-саттыққа қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет. Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен аукцион нөмірін пайдалана отырып, аукцион залына кіреді. Бағаны жоғарлату әдісі бойынша аукционды өткізу тәртібі: Бағаны жоғарлату аукционы: 1) егер аукцион залында аукцион басталғаннан бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі осы Қағидалардың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадам бойынша жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын көтеру арқылы жекешелендіру объектісін иемденгісі келетіндігін растамаса, онда бұл жекешелендіру объектісі бойынша аукцион жарамсыз деп танылады; 2) егер аукцион залында аукцион басталғаннан бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың бірі жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын осы Қағидалардың 46-тармағына сәйкес белгіленген сатыға көтеру арқылы жекешелендіру объектісін сатып алуға ниет білдірсе, онда бастапқы баға көрсетілген қадамға ұлғайтылады; 3) егер қолданыстағы баға көтерілгеннен кейін жиырма минут ішінде қатысушылардың ешқайсысы ағымдағы бағаны көтеру арқылы жекешелендіру объектісін сатып алуға деген ұмтылысын растамаса, онда жекешелендіру объектісін сатып алу туралы өзінің соңғы рет ниет білдірген қатысушы жеңімпаз болып табылады және осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион жарамды деп танылады. Бағаны көтеру үшін жекешелендіру объектісі бойынша аукцион қатысушылардың біреуі ұсынған шекті бағаға дейін көтеріледі. Жекешелендіру объектісіне бағаны көтеруге арналған аукцион жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы бағаны өсірудің кемінде екі сатысына көтергенде, ал бастапқы бағаны екі қадамға кемінде екі қатысушы арттырған жағдайда ғана өтті деп есептеледі. Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижелері сауда-саттық нәтижелері туралы электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ пайдалана отырып, сауда-саттық өткiзiлген күнi тізілімнің веб-порталында қол қояды. Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін және жеңімпаз бен сатушының жекешелендіру объектісін сату бағасы бойынша сатып алу-сату шартына қол қою міндеттемесін белгілейтін құжат болып табылады. Сатып алу-сату шарты электрондық форматта тізілімнің веб-порталында жасалады және сатушы мен сатып алушы ЭЦҚ пайдалана отырып сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде оған қол қояды. Аукционның жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде сатушыға салыстырып тексеру үшін мынадай құжаттардың: 1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың; 2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің не анықтаманың; заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын құжаттың, сондай-ақ заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын куәландыратын құжаттың; Шетелдік заңды тұлғалар қазақ және/немесе орыс тілдерінде нотариат куәландырған аудармасы бар құрылтай құжаттарының нотариат растаған көшірмелерін ұсынады Кепілдік жарна алушы: «Ақпараттық – есептеу орталығы» АҚ салынады, БСН: 050540004455, ЖСК: KZ946017111000000330, БСК: HSBKKZKX. Банк аталуы: «Қазақстан Халық банкі» АҚ, ТТК:171, БеК: 16; Аукционға қатысшыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталуына екі сағат қалғанда аяқталады. Аукцион өткізілуі бойынша қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz. сайты немесе 8 (72338)26308, 8(705)5235284 телефондары арқылы алуға болады.

17.11.2020

 

340125

19290741

1

Русский

Уланская районная общественно-политическая газета «Ұлан таңы» - «Уланские зори»

48

20.11.2020

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ГУ «Аппарат акима Таргынского сельского округа» проводит электронный аукцион по продаже объектов коммунального местного самоуправления. Торги состоятся 04 декабря 2020 года в 10-00 часов на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. Продажа объектов коммунального местного самоуправления осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 «Об утверждении Правил продажи объектов приватизации» На аукцион с применением метода на повышение цены выставляется: 1. Здание старого акимата общей площадью 80,1 кв.м, год постройки 1939, кадастровый номер 05-079-018-359-1, техническое состояние удовлетворительное, место нахождения ВКО, Уланский район, Таргынский сельский округ, с.Таргын, ул.Айтыкова 21. Стартовая (начальная) цена - 383 049 (Триста восемьдесят три тысячи сорок девять) тенге. Гарантийный взнос - 57 458 (Пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) тенге. 2. Гараж общей площадью 20,4 кв.м., год постройки 1985г., кадастровый номер 05-079-018-361-1, техническое состояние удовлетворительное, местонахождение объекта ВКО, Уланский район, Таргынский сельский округ, с. Таргын, ул.Айтыкова 27а. Стартовая (начальная) цена - 63 684(шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) тенге. Гарантийный взнос - 9553 (девять тысяч пятьсот пятьдесят три) тенге. Основаниями для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки являются несоблюдение участником требований, указанных объявлений, а также непоступление за два часа до начала аукциона гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на специальный транзитный счет единого оператора. Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб–портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz с указанием: 1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН), фамилия, имя и отчества (при наличии); 2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя; 3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса; 4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail); При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра. Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах по форме согласно приложению к настоящим Правилам, подписанную ЭЦП участника. Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Порядок проведения аукциона на повышение цены Аукцион на повышение цены: 1) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно пункту 46 настоящих Правил, то аукцион по данному объекту приватизации признается не состоявшимся; 2) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале один из участников подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно пункту 46 настоящих Правил, то стартовая цена увеличивается на установленный шаг; 3) если в течение двадцати минут после увеличения текущей цены ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения текущей цены, то победителем признается участник, последний подтвердивший свое желание приобрести объект приватизации, а аукцион по данному объекту приватизации признается состоявшимся. Аукцион по объекту приватизации на повышение цены идет до максимально предложенной цены одним из участников. Аукцион по объекту приватизации на повышение цены считается состоявшимся только в том случае, если стартовая цена объекта приватизации повысилась не менее чем на два шага увеличения цены, при этом повышение стартовой цены на два шага осуществляют не менее двух участников. Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются протоколом о результатах торгов, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Победитель аукциона представляет продавцу при подписании договора купли-продажи копии следующих документов, с обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов: 1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность физического лица; 2) для юридических лиц: свидетельства либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а также паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица; Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки. Получатель гарантийного взноса: АО «Информационно-учетный центр», БИН: 050540004455, ИИК: KZ946017111000000330, БИК: HSBKKZKX. Наименование банка: АО «Народный банк Казахстана», КНП: 171, КБЕ:16; Регистрация участников торгов производится со дня публикации извещения и заканчивается за два часа до начала аукциона и тендера . Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефону: 8 (72338) 26-308, 8(705)5235284 или ознакомиться на сайте www.gosreestr.kz.

17.11.2020

Информация о торгах
Форма торгов
Метод торгов
Дополнительные условия
Дата и время торгов
Начальная стоимость, тг.
Гар. взнос, тг.
Старт. цена, тг.
Статус торга
Реквизиты для перечисления в бюджет
Налоговый орган
БИК
ИИК
КНП
КБК
КБе
Публикации в СМИ
Загрузка данных...
Generated in 504ms