Загрузка данных...
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ
Просмотр данных о торгах
Загрузка данных...
Информация по объекту
Объект
Данные о публикациях
Просмотр
 Id объявленияId нода торгаId ревизии торгаОпубликовано на языкеГазетаНомер публикацииДата публикации в печатных СМИТекст объявленияДата публикации на веб-портале Реестра
 

351057

19408314

1

Государственный

Газета "Вечерний Сатпаев"

№20(01010164)

11.06.2021

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА «Ұлытау ауданы Мибұлақ ауылдық округі әкімнің аппараты» мемлекеттік мекемесі 2021 жылдың 29 маусымда Нұр-Сұлтан уақытымен сағат 10.00-де www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында коммуналдық меншік объектілерін сату бойынша электрондық аукционды өткізу туралы хабарлайды. Коммуналдық меншік объектілерін сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1174 қаулысымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына сәйкес жүзеге асырылады. Сауда-саттықтың бағаны көтеру әдісі бойынша аукционға коммуналдық меншіктің келесі объектілері қойылады: 1. Уаз 315195-051 маркалы автокөлігі, мемлекеттік нөмері M213DA, шығарылған жылы 2010 жыл. Баланс ұстаушы - «Ұлытау ауданы Мибұлақ ауылдық округі әкімнің аппараты» мемлекеттік мекемесі. Орналасқан жері - Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы, Мибұлақ ауылы ауылы, Сәркеев көшесі 11/1 ғим. Бастапқы баға 933 000 тенге, кепілдік жарна 139 950 тенге. Сауда-саттықтың бағаны көтеру әдісін қолдана отырып, аукцион өткізу кезінде жекешелендіру объектілерінің бастапқы бағасы алғашқы бағаға тең болады. Электрондық аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады. Кепілді жарналар мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператордың шотына төленеді. «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ (бұдан әрі – бірыңғай оператор); Төлемді қабылдаушы: «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ; БСН: 050540004455; ТБК: 171; КБе: 16; «Қазақстан халық банкі» АҚ есеп-айырысу шоты (IBAN/ЖСК): KZ946017111000000330; БСК: HSBKKZKX; төлемнің белгіленуі – аукционға қатысу үшін кепілді жарна (банк қызметтері үшін төлемдер кепілді жарнаның мөлшеріне кірмейді). Кепілдік жарнаны қатысушы не қатысушының атынан кез келген жеке немесе заңды тұлға енгізеді. Қатысушыларға кепілдік жарнаның кез келген санын енгізуге жол беріледі, бұл ретте бір кепілдік жарна қатысушыға ол бойынша сауда-саттыққа қатысу үшін осы кепілдік жарнаны енгізген жекешелендіру объектісін сатып алу құқығын береді. Сауда-саттықта жеңген және сатып алу-сату шартын жасасқан қатысушының кепілдік жарнасы сатып алу-сату шарты бойынша тиесілі төлемдер есебіне жатқызылады. Сатушы мынандай жағдайларда: 1) Жеңімпазға – ол сауда-саттықтардың нәтижелері туралы хаттамаға не сатып алу-сату шартына қол қоймаған жағдайда; 2) Сатып алушыға-сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда кепілдік жарнаны қайтармайды. Аукционға қатысу үшін мыналарды көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу қажет: 1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), тегін, аты, әкесінің атын (бар болса); 2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық атауын, бірінші басшының тегі, аты, әкесінің атын (бар болса); 3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін; 4) байланыс деректерін (пошталық мекен жайы, телефоны, факс, е-mail); Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді. Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін осы Қағидаға қосымшаға сәйкес нысан бойынша қатысушының ЭЦҚ қойылғансауда-саттыққа қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет. Аукционға қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-порталы үш минут ішінде өтінім берілген сату объектісі бойынша кепілді жарнаның түсуі туралы мәліметтердің тізілімнің дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты түрде тексеру жүргізеді. Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің веб-порталында көрсетілген қатысушының электрондық мекен-жайына өтінімді қабылдау не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық хабарлама жібереді. Назар аударыңыз ! Қатысушының талаптарды сақтамауы, сондай-ақ бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілді жарнаның сауда –саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің веб-порталы беретін аукцион нөмірі бойынша аукцион залына кіруге рұқсат беріледі. Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен аукцион нөмірін пайдалана отырып, аукцион залына кіреді. Аукцион жекешелендіру объектісінің бастапқы құнын аукцион залында автоматты түрде орналастыру жолымен сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша басталады. Сауда-саттықтың бағаны көтеру әдісі бойынша электрондық аукцион өткізу ережелері: 1) егер аукцион залында электрондық аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың бірде-бірі осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, осы жекешелендіру объектісі бойынша электрондық аукцион өткізілмеген болып танылады; 2) егер аукцион залында электрондық аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде қатысушылардың бірі осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растайтын болса, бастапқы баға белгіленген қадамға артады. 3) егер ағымдағы баға артқаннан кейін жиырма минут ішінде қатысушылардың бірде-бірі жекешелендіру объектісінің ағымдағы құнын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін соңғы растаған қатысушы жеңімпаз болып танылады, ал осы жекешелендіру объектісі бойынша электрондық аукцион өткізілген болып танылады. Жекешелендіру объектісі бойынша сауда-саттықтың бағаны көтеру әдісі бойынша электрондық аукцион қатысушылардың бірі ұсынған ең жоғары бағаға дейін жүргізіледі. Жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы бағаны ұлғайтудың кемінде екі қадамына өскен жағдайда ғана жекешелендіру объектісі бойынша сауда-саттықтың бағаны көтеру әдісі бойынша электрондық аукцион өткізілген болып танылады, бұл ретте бастапқы бағаның екі қадамға өсуін кемінде екі қатысушы жүзеге асырады. Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша электрондық аукцион нәтижелері электрондық аукцион нәтижелері туралы электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, сауда-саттық өткізілген күні тізілімнің веб-порталында қол қояды. Аукцион нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін және жеңімпаз бен сатушының жекешелендіру объектісін сату бағасы бойынша сатып алу-сату шартына қол қою міндеттерін белгілейтін құжат болып табылады. Жеңімпазбен сатып алу-сату шартына аукцион өткізілген күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде мына адрес бойынша қол қойылады: Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы, Мибұлақ селосы, Сәркеев көшесі, 11/1 ғим. Аукционның жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде сатушыға салыстырып тексеру үшін мынадай құжаттардың: 1) Жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың; 2) Заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің не анықтаманың; заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын құжаттың, сондай-ақ заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын куәландыратын құжаттың. Құжаттардың түпнұсқалары салыстырылып тексерілгеннен кейін бір жұмыс сағаты ішінде қайтарылады. Аукцион өткізу туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтында және 8(71041) 24-1-42 телефоны арқылы алуға болады. «Ұлытау ауданы Мибұлақ ауылдық округі әкімнің аппараты» ММ

08.06.2021

 

351058

19408314

1

Русский

Газета "Вечерний Сатпаев"

№20(01010164)

11.06.2021

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Государственное учреждение «Аппарат акима Мибулакского сельского округа Улытауского района» объявляет о проведении электронного аукциона по продаже объектов коммунальной собственности, который состоится 29 июня 2021 года 10.00 часов по времени г. Нур-Султан на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. Продажа объектов коммунальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1174 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920» На электронный аукцион по методу повышения цены торгов выставляются следующие объекты коммунальной собственности: 1. Автомобиль марки Уаз 315195-051, регистрационный номер M213DA, 2010 года выпуска. Местонахождение – Карагандинская область, Улытауский район, село Мибулак, ул Саркеев 11/1. Балансодержатель – ГУ «Аппарат акима Мибулакского сельского округа Улытауского района». Стартовая цена 933 000 тенге. Гарантийный взнос 139 950 тенге. При проведении аукциона с применением метода торгов на повышение цены, цена объекта приватизации равна начальной цене. Регистрация участников торгов производится со дня публикации извещения и заканчивается за два часа до начала электронного аукциона. Гарантийный взнос для участия в торгах вносится на реквизиты единого оператора в сфере учета государственного имущества АО «Информационно-учетный центр» (далее – единый оператор). Получатель платежа: АО "Информационно-учетный центр"; БИН: 050540004455, КНП: 171; Кбе: 16. Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО "Народный банк Казахстана": KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX; назначение платежа гарантийный взнос для участия в аукционе (в размере гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит). Гарантийный взнос вносится участником либо от имени участника любым другим физическим и юридическим лицом. Участникам допускается внесение любого количества гарантийных взносов, при этом один гарантийный взнос дает право покупки того объекта приватизации, для участия в торгах по которому участником внесен данный гарантийный взнос. Гарантийный взнос участника, победившего на торгах и заключившего договор купли-продажи, относится в счет причитающихся платежей по договору купли-продажи. Гарантийный взнос не возвращается продавцом: 1) Победителю в случаях не подписания протокола о результатах торгов либо договора купли-продажи; 2) Покупателю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи. Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрировать на веб-портале с указанием: 1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии); 2) для юридических лиц: бизнес - идентификационного номера (БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии первого руководителя); 3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса; 4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail); При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра. Для регистрации в качестве участника электронного аукциона необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в аукционе по форме, согласно приложению к Правилам, подписанную ЭЦП участника. После регистрации заявки на участие в аукционе веб-порталом реестра в течение трех минут производится автоматическая проверка на наличие в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса по объекту продажи, на который подана заявка. По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявок. Внимание! Основанием для отказа продавцом в принятии электронной заявки являются несоблюдение участником требований по участию и регистрации, а также не поступление за два часа до начало торгов гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на специальный транзитный счет единого оператора. Участнику допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу по аукционному номеру, присеваемому веб-порталом реестра. Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в извещении о проведении торгов время города Нур-Султан путем автоматического размещения в аукционном зале стартовой цены объекта приватизации. Правила проведения электронного аукциона на повышение цены: 1) если в течение двадцати минут с начала электронного аукциона в аукционном зале ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно пункту 46 настоящих Правил, то электронный аукцион по данному объекту приватизации признается не состоявшимся; 2) если в течение двадцати минут с начала электронного аукциона в аукционном зале один из участников подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно пункту 46 настоящих Правил, то стартовая цена увеличивается на установленный шаг; 3) если в течение двадцати минут после увеличения текущей цены ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения текущей цены, то победителем признается участник, последний подтвердивший свое желание приобрести объект приватизации, а электронный аукцион по данному объекту приватизации признается состоявшимся. Аукцион по объекту приватизации по методу на повышение цены идет до максимально предложенной цены одним из участников. Аукцион по объекту приватизации по методу на повышение считается состоявшимся только в том случае, если стартовая цена объекта приватизации повысилась не менее чем на два шага увеличения цены, при этом повышение стартовой цены на два шага осуществляют не менее двух участников. Результаты электронного аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются электронным протоколом о результатах аукциона, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения торгов. Протокол о результатах электронного аукциона является документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи с победителем подписывается в срок не более десяти календарных дней со дня проведения аукциона, по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, село Мибулак, улица Саркеева, 11/1. Победитель аукциона предоставляет продавцу при подписании договора купли-продажи копии следующих документов, с обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов: 1) Для физических лиц: паспорт или документ, удостоверяющего личность физического лица; 2) Для юридических лиц: свидетельства либо справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, документа, удостоверяющего полномочии представителя юридического лица, а также паспорт и документ, удостоверяющего личность представителя юридического лица. Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа. С дополнительной информацией о проведении аукциона можно ознакомиться на сайте www.gosreestr.kz или по телефону: 8 (71034)24-1-42 ГУ «Аппарат акима Мибулакского сельского округа Улытауского района»

08.06.2021

Информация о торгах
Форма торгов
Метод торгов
Дополнительные условия
Дата и время торгов
Начальная стоимость, тг.
Гар. взнос, тг.
Старт. цена, тг.
Статус торга
Реквизиты для перечисления в бюджет
Налоговый орган
БИК
ИИК
КНП
КБК
КБе
Публикации в СМИ
Загрузка данных...
Generated in 172ms